1. Uvod

Društvo Tepih Trend d.o.o., sa sjedištem na adresi Josipa Jovića 10, 21 000 Split (dalje u tekstu: Tepih Trend d.o.o.), OIB:  356 209 737 85 je voditelj zbirke osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).
U Tepih Trendu poštujemo privatnost svakog korisnika koji posjećuje našu web stranicu www.tepihtrend.hr , komunicira s nama ili kupuje naše proizvode.

Sljedeća izjava opisuje koje će podatke Tepih Trend d.o.o. prikupljati i na koji će način te podatke koristiti. Također ćete saznati što trebate učiniti ukoliko želite da se Vaši osobni podaci, prikupljeni ili sačuvani tijekom Vaših prijašnjih posjeta našoj web stranici, uklone.

Sve Vaše osobne podatke koje Tepih Trend d.o.o. prikupi putem web stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika elektronske komunikacije koji sadrže / upućuju na ovu Izjavu prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uvjetima ove Izjave, kao i važećih propisa Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.

2. Pravo izbora

Pravo je svakog korisnika web stranice da izabere način na koji će koristiti ovu web stranicu.
Korisnik može posjetiti web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka uz pomoć kojih se može odrediti njezin / njegov identitet, na način da ne ispunjava nikakve obrasce ili polja sa osobnim podacima i da ne koristi dostupne individualizirane uslužne servise.

Ako korisnik web stranice odluči dati svoje osobne podatke, ima pravo uvida i ispravljanja tih podataka u svako doba prilikom pristupa web stranici. Određeni dijelovi web stranice mogu tražiti suglasnost korisnika za određeni način korištenja osobnih podataka i korisnik ima pravo dati ili uskratiti suglasnost za obradu podataka u odnosnu svrhu.

Ukoliko je korisnik dao suglasnost za korištenje posebnih usluga ili načina komuniciranja, kao što je dostava elektronskih novina (engl. e-newsletter), moći će se u svako doba suglasnost opozvati i odjaviti sa liste primatelja slijedeći upute sadržane u svakoj komunikaciji. Ukoliko korisnik želi opozvati suglasnost i odjaviti se sa liste korisnika /primatelja određene usluge / informacije, Tepih Trend d.o.o. će odmah postupiti u skladu s takvim zahtjevom korisnika, time da od korisnika može zatražiti i dodatne informacije prije obrade odnosnog zahtjeva radi poboljšanja usluga.

3. Zaštitne mjere

Tepih Trend d.o.o. koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, Tepih Trend d.o.o. koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi.

Korisnik web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

4. Način prikupljanja osobnih podataka

Tepih Trend d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika ove web stranice pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.) na jedan od sljedećih načina:

1. ako takve osobne podatke sami korisnici ove web stranice dobrovoljno daju prilikom registracije.

2. automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane Tepih Trend d.o.o. ili trećih osoba, naših podugovarača koje se generiraju uvijek kada korisnici posjete ovu web stranicu i prilikom razmjene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba.

Poslužiteljski zapisnici / IP adrese: IP adresa je broj koji se dodjeljuje računalu korisnika uvijek kada pristupa na Internet. Identifikacija osobnih računala na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računalima i poslužiteljima (engl. server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. Tepih Trend d.o.o. prikuplja IP adrese radi upravljanja sustavom te prosljeđivanja objedinjenih informacija trećim osobama isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija web stranice.

Web beacon: Na stranici ili e-mailovima Tepih Trend d.o.o. može koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (engl. action tag) ili „čista GIF tehnologija (engl. „clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti web stranice, primjerice, mjerenjem broja posjetitelja web stranice ili broja posjetitelja koji su posjetili određene ključne postavke na web stranici.

Web beacon-i, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generiraju automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet korisnika. Samo ako korisnik dobrovoljno dade osobne podatke pomoću kojih se može identificirati – primjerice, registriranjem ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobivanje daljih informacija o korištenju web stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga korisnicima web stranice.

5. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Ukoliko nam povjerite Vaše osobne podatke, mi možemo zadržati i koristiti te informacije u slijedeće svrhe:

• Vaši podaci bit će iskorišteni u svrhu obrade Vaših narudžbi i osiguravanja efikasne kupovine,

• možemo sačuvati i obrađivati podatke kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i u skladu s time unaprijedili naše proizvode i usluge,

• možemo zadržati podatke o Vašim prijašnjim kupovnim aktivnostima kako bismo što bolje opremili našu web stranicu radi Vaših budućih kupovnih aktivnosti.

Svi Vaši podaci bit će na siguran način pohranjeni za vrijeme trajanja Vaše suradnje s nama. Ako u bilo kojem trenutku želite saznati podatke koje o Vama imamo, zatražite ih putem info@tepihtrend.hr i mi ćemo Vam ih dati.

6. Korištenje kolačića (eng. cookies)

Korištenje kolačića je jedan od načina na koji prikupljamo Vaše osobne podatke automatski, uvijek kada posjećujete ovu web stranicu prilikom razmjena e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generira poslužitelj (eng. server) web stranice i koju preglednik (engl. browser) automatski sprema na disk korisnikovog računala uvijek kada korisnik pristupa određenoj web stranici.

Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na web stranici.
Kolačići nam omogućuju da na poslužitelju pohranjujemo podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja web stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da možete i samostalno regulirati primanje kolačića i to na način da Vaš preglednik postavite tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obavijesti kada je kolačić poslan.

Ipak, skrećemo Vašu pozornost na činjenicu da određeni dijelovi web stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića, pa Tepih Trend d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice zbog Vašeg odabira regulacije primanja kolačića.

Pristupanjem ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o načinu prikupljanja, zaštiti i korištenju osobnih podataka

Privatnost podataka

Tepih Trend d.o.o. surađuje s drugim pravnim osobama za pružanje usluga u ime ove web stranice, kao što je upravljanje internetskom stranicom i analiza podataka. Takve će osobe imati pristup Vašim osobnim samo u mjeri nužnoj za izvršavanje svojih usluga za nas te im nije dopušteno rabiti ih za bilo koju drugu svrhu.

Tepih Trend d.o.o.  zadržava pravo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

(a) udovolji zahtjevima zakona ili zadovolji pravni postupak koji nam je uručen;

(b) zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo i naši korisnici; ili

(c) istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja web stranice

7. Korištenje podataka u svrhe direktnog marketinga

Bez Vaše izričite suglasnosti, Tepih Trend d.o.o. neće omogućiti korištenje osobnih podataka prikupljenih putem ove web stranice trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

8. Veze sa drugim web stranicama

Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice koje mogu nuditi korisne informacije korisnicima ove web stranice. Ova Izjava se ne primjenjuje na te stranice i Tepih Trend d.o.o. ne odgovara ni za pravila o zaštiti osobnih podataka sadržanim na tim stranicama niti za sadržaj tih web stranica.

9. Zaštita maloljetnika

Tepih Trend d.o.o. ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, izričitog pisanog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

10. Promjene i ažuriranje

Korištenjem ove web stranice, pristajete na navedenu Izjavu ukoliko se ne slažete s takvim uvjetima, molimo nemojte koristiti naše web stranice. U Tepih Trend d.o.o. zadržavamo pravo izmjene svega navedenog u bilo koje vrijeme.
Vaše daljnje korištenje naših web stranica nakon objave izmjene naše Izjave o prikupljanju i korištenju osobnih podataka, značit će Vaše prihvaćanje tih izmjena.

11. Pravo na informaciju – Službenik za zaštitu osobnih podataka (GDPR)

Ako imate ikakva pitanja u vezi naše politike čuvanja osobnih podataka ili obrade vaših podataka, slobodno se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: info@tepihtrend.hr.