OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica Tepih Trend od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop Tepih Trend.
U Općim uvjetima sljedeći pojmovi imat će značenje kako slijedi:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Tepih Trend d.o.o, uključujući, ali se ne ograničavajući isključivo na web shop Tepih Trend-a.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama ili web-shopu kao korisnik, bilo registriran ili anoniman.
Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu-kupca, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web shopu Tepih Trenda.
Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim i neregistriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Tepih Trenda putem ovog servisa.
Tepih Trend znači Tepih Trend d.o.o., sa sjedištem u Split, Josipa Jovića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod , OIB 35620973785
1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju sve ili dijelovi odredbu ovih Općih uvjeta

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti web stranice ili servis web-shop na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima RH i Europske Unije;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese itd.;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama ili web-shop servisu;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Tepih Trenda ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Tepih Trendu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (1) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (2) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Tepih Trend se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Tepih Trend nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Tepih Trend se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Tepih Trend samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Tepih Trend zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica kao i servisa web-shop, te pravo ograničavanja pristupa navedenim servisima, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Tepih Trend neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti navedenih servisa zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Tepih Trend zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku Tepih Trenda koji je dostupan na adresi sjedišta društva.
Tepih Trend zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
Tepih Trend niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Tepih Trenda ili njegovih poslovnih partnera odnosno ovlaštenika.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja navedenih servisa na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Radi izbjegavanja svake sumnje, Tepih Trend izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica ili web-shopa, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ako je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Tepih Trenda.

4. PRAVILA PRIVATNOSTI 

TTepih Trend d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i one su detaljno opisane u Politici sustava upravljanja osobnim podacima, koja je objavljena na našoj web stranici. 

Voditelj obrade osobnih podataka 

Tepih Trend d.o.o. 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, privatna e-mail adresa, biometrijski podaci, podaci o obrazovanju… Obrada osobnih podataka je radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, čuvanje, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. 

Prilikom posjete našoj web stranici Tepih Trend d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam Vi izričito dali uz privolu za njihovo korištenje u niže navedene svrhe. 

Korištenje osobnih podataka 

Koristimo se samo onim osobnim podacima koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga i koje ste nam dragovoljno dali na raspolaganje. Podaci moraju biti točni i potpuni i razmjerni svrsi za koju se obrađuju. Naše usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina. Za podatke koje prikupljamo ne možemo sa sigurnošću znati da se odnose na osobe ispod dobne granice od 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. 

Korištenje kolačića (Cookies) 

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše web stranice. 

Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići („Session Cookies“) koji se automatski brišu s Vašeg računala odmah po završetku sesije preglednika. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Ti kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika pri sljedećem posjetu, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te ju učinimo učinkovitijom i sigurnijom. 

Pozivanjem naše web stranice kolačići prikupljaju sljedeće podatke: 

 • datum i vrijeme pozivanja 
 • naziv pozvane stranice 
 • ID sesije 
 • Referrer URL (ranije posjećena web stranica) 
 • prenesena količina podataka 
 • informacije o nazivu i verziji preglednika. 

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da, u tom slučaju, nećete moći koristiti sve funkcije naše web stranice u punom opsegu. 

Newsletter 

Ukoliko ste dali privolu za primanje Newslettera na našoj web stranici, možemo Vam poslati personalizirani letak s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Prijavom za primanje Newslettera prikupljaju se slijedeći podaci: 

 • e-mail adresa 

Ukoliko želite odustati od primanja Newslettera, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja privole koja se nalazi u Newsletteru. Nakon odjave, ne šaljemo više personalizirane Newslettere, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. 

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. 

Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Mailing liste. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s naše web stranice ili na adresi voditelja obrade. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom. 

Web trgovina 

Ukoliko se registrirate i izradite profil na našoj web stranici, morat ćete unijeti osobne podatke u online obrasce. Podaci koje unosite su: 

 • ime 
 • prezime 
 • e-mail 
 • mobitel 
 • adresa dostave 
 • broj i status narudžbe 

Navedeni podatke pohraniti ćemo na razdoblje od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi ne nalažu duže razdoblje čuvanja. 

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim primatelja u navedenim slučajevima: 

 • Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručitelju, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena. 
 • Pružateljima usluga ovlaštenih servisa s kojima surađujemo i imamo sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade, pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga. 
 • Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje naših prava zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga. 

Upit za Ponude

Ukoliko ste dali privolu za Upit za Ponude na našoj web stranici, možemo Vam poslati ponudu s komercijalnim sadržajem. Prijavom za Upit za ponude prikupljaju se slijedeći podaci:

 • ime i prezime
 • email adresa
 • kontakt telefon
 • poruka

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljani, a brišu se periodički po zaključivanju konverzacije.

Nagradna igra

Ukoliko ste dali privolu za Nagradnu igru, možete sudjelovati u nagradnom natječaju. Prijavom za Nagradnu igru prikupljaju se slijedeći podaci:

 • ime i prezime
 • email adresa
 • kontakt telefon
 • broj računa

Vaše podatke čuvamo čuvamo 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni.

Podrška

Ukoliko ste unijeli podatke u sustav Chatra na našoj web stranici, možemo Vam pružiti korisničku podršku. Prijavom u Chatra prikupljaju se slijedeći podaci:

 • ime
 • email adresa
 • IP adresa
 • poruka

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljani, a brišu se periodički po zaključivanju konverzacije.

Usluge analize korištenja web stranice ( Google Analytics) 

Na našoj web stranici koristimo uslugu Google Analytics, uslugom analize korištenja web stranice tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi se kolačićima, tekstualnim datotekama, koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja naše web stranice. Informacije o Vašem korištenju naše web stranice, koje generiraju kolačići, šalju se na poslužitelj tvrtke Google u SAD i tamo se pohranjuju. Za našu web stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. Tvrtka Google skraćeno obrađuje Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. 

Tvrtka Google, po nalogu vlasnika web stranice, koristi ove informacije za analizu korištenja web stranice i sastavljanje izvješća o aktivnostima na web stranici te za njega prikuplja informacije o ostalim uslugama povezanim s korištenjem web stranice i interneta. Prenesena IP adresa s Vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima tvrtke Google. Vi možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koje generiraju kolačići, a koji se odnose na Vaše korištenje naše web stranice, tvrtki Google te obradu tih podataka od strane tvrtke Google, tako što ćete na poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr preuzeti i instalirati potreban dodatak preglednika. 

Korištenje društvene mreže Facebook 

Na našoj web stranici koristimo dodatke za društvene mreže („plugins“) za Facebook. Ovom uslugom upravlja tvrtka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pregled dodataka za Facebook možete pronaći na poveznici: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu, tada pružatelj usluge može odmah prilikom posjete pridružiti našu web stranicu Vašem Facebook profilu. Ako ste pritisnuli gumb „Sviđa mi se“ te će se informacije odmah prenijeti na poslužitelj pružatelja usluge i tamo pohraniti. Osim toga, informacije se objavljuju na društvenoj mreži i tamo prikazuju u Vašim kontaktima. Svrhu i opseg prikupljanja i daljnje korištenja podataka od strane Facebooka možete pronaći na poveznicama: 

Zaštita privatnosti Facebook mreže: http://www.facebook.com/policy.php 

Ako ne želite da Facebook izravno pridruži prikupljene podatke putem naše web stranice na Vaš Facebook profil, morate se odjaviti s dotične mreže prije posjete našoj web stranici. 

Korištenje YouTube kanala 

Na našoj web stranici koristimo dodatke za društvene mreže („plugins“) YouTube. Ovom uslugom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Ako ste registrirani na YouTube, Google će izravno povezati posjet našoj web stranici sa svojim računom. Svrhu i opseg prikupljanja i daljnje korištenja podataka od strane YouTube možete pronaći na poveznicama: http://www.google.com 

Ako ne želite da Google izravno povezuje Vaš račun s uslugom YouTube s podacima prikupljenim putem naše web stranice, morate se odjaviti s dotične mreže prije posjete našoj web stranici. 

Veza s drugim web stranicama 

Ova politika privatnosti odnosi se na našu web stranicu. Naša web stranice može sadržavati veze s drugim web stranicama te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja naše web stranice, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na pozvanoj web stranici. 

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama 

Osobne podatke korisnika ne prenosimo izvan EU. 

Naznaka poduzetih mjera zaštite osobnih podataka 

Naša web stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku. 

Društvo koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke koje kontroliramo protiv slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv pristupa neovlaštenih osoba. 

Za prijenos podataka koristimo SSL – sigurnosni sustav (Secure Socket Layer), koji pruža najvišu sigurnost i zaštitu podataka pri online-bankarstvu. Sve vrste online plaćanja na našem web shopu zaštićene su ovim sigurnosnim sustavom. 

Za osiguranje najviše razine sigurnosti podataka prilikom podnošenja obrasca koristimo reCAPTCHA uslugu Google Inc, koja se koristi radi utvrđivanja da li se radi o stvarnoj osobi ili zlouporabi podataka korištenjem automatiziranog, robotskog unosa. Usluga uključuje slanje IP adrese i drugih podataka koje Google traži za uslugu reCAPTCHA, te u tom slučaju vrijede odredbe o zaštitit osobnih podataka tvrtke Google Inc. 

Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom info@tepihtrend.hr

5. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge Web-shop je dostupno registriranim i neregistriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Web-shop usluge.
Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.
Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Web-shop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Tepih Trend putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.
Registracijom korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na web-shop usluge;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Tepih Trendu izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Tepih Trend navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge.
Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web-shop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Web-shop usluge na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Tepih Trend ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “Kupi”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “ZAVRŠI KUPNJU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Tepih Trenda d.o.o..
Ako Tepih Trend nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i € po srednjem tečaju 7,534 uključuju porez na dodanu vrijednost. Tepih Trend može odrediti određene popuste na kupovinu putem web-shop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode s akcijskim ili sniženim cijenama.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web-shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Tepih Trenda.
Moguće je da se pojedine cijene i pogodnosti razlikuju ovisno o kanalu prodaje, pa je tako moguća i razlika u cijenama na internetu i fizičkim poslovnicama.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na stranicama servisa:
– kreditnim karticama, plaćanjem prodajnom mjestu Tepih Trenda i izravnom uplatom na žiro račun.
Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši metodom naknadne autorizacije tek nakon provedene provjere da su kupljeni proizvodi dobavljivi te spremni za isporuku.
Tepih Trend će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika.
Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Web-shop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.
Prilikom plaćanja na prodajnom mjestu ili uplatom na žiro račun registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje i primopredaja proizvoda.

Plaćanje možete izvršiti kreditnim karticama: Maestro®, Mastercard®, American Express®, Visa®, Visa Electron®, Discover® i Diners®. Plaćanje je moguće izvršiti odjednom ili uz mogućnost obročnog plaćanja do čak 36 rata.

 • DINERS od 2-36 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • MASTERCARD Zagrebačke banke od 2-12 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • VISA Zagrebačke banke od 2-12 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn) 
 • VISA PBZ banke od 2-12 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • MAESTRO PBZ banke 2-12 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)

Također, na raspolaganju Vam je i plaćanje izravnim bankarstvom popunjavanjem sljedećih podataka:

 1. Plaćanje općom uplatnicom (na šalteru pošte, Fine, banke i sl) ili internet bankarstvom:
 2. Platitelj: Vaše ime i prezime, Adresa  
 3. Primatelj: Tepih Trend D.o.o. , Josipa Jovića 10 , 21 000 Splir
 4. Model: 00
 5. IBAN: HR3124840081135170324
 6. Opis plaćanja: Broj ponude

Sačuvajte primjerak potvrde o uplati.

Da bi izbjegli moguću rasprodaju naručenog artikla, uplatu je potrebno izvršiti u roku od najviše 3 dana od dana izvršene narudžbe. Ako niste izvršili uplatu u tom roku, stanje raspoloživosti zalihe artikala možete provjeriti kontaktom na dolje navedeni e-mail, ili broj telefona:

e-mail: info@tepihtrend.hr
Tel.: +385 91 601 2407

8. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Izravna dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.
Nakon što Tepih Trend evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika, ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:
– do 7 radnih dana za proizvode koje imamo na lageru Tepih Trenda,
– od 7 do 21 radni dan za proizvode s lagera proizvođača
– do 30 radnih dana proizvode koji se naručuju u većim količinama ili za posebne proizvode koji se naručuju po dizajnu kupca (za ručni rad i do 180 dana)
Ako iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Tepih Trend nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.
Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ako Korisnik nije na adresi dostave:
– bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
– proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odmah odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.
Ako registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Tepih Trendu putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Tepih Trend se obvezuje u roku od idućih 30 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.
Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Tepih trend zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Uvjeti dostave vrijede isključivo i samo za kupnju u Webshopu Tepih Trenda.

Cijena dostave i informacije

Dostavu proizvoda naručenih putem naše internet trgovine vršimo u suradnji s najkvalitetnijim dostavnim službama, po načelu „od vrata do vrata“. Za većinu proizvoda nudimo dostavu na vašu adresu, a za određene proizvode isključivo preuzimanje u jednoj od naših poslovnica.
Dostava „MALIH“ paketa za pojedinačnu narudžbu je 49,00 kuna (HRK)
Dostava „VELIKIH“ paketa za pojedinačnu narudžbu je 220,00 kuna (HRK)
„MALI“ paketi su tepisi, tepih staze i otirači.
„VELIKI“ paketi su tapisoni, umjetne trave, PVC podovi, LVT podovi, decking ploče.

Izražene cijene dostave su s uključenim PDV-om i vrijede za *područje cijele Hrvatske.
*Dostave vršimo na sljedeće otoke Krk, Cres, Lošinj, Rab, Murter, Korčula, Pelješac, Vir, Pag, Hvar, Brač, Vis, Pašman i Ugljan.

9. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.
Proizvod se može rezervirati za pregled u poslovnici Tepih Trenda putem posebne forme za rezervaciju proizvoda.
U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove web-shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

10. POVRAT – ZAMJENA ILI RASKID UGOVORA I UPUTE

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 5 radnih dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga ako naručeni proizvod ne odgovara. Kada Kupac vraća robu ima dvije mogućnosti: zamjenu za neki drugi proizvod ili povrat uplaćenog iznosa (jednostrani raskid ugovora).

10. 1 ZAMJENA

Kupac može zamijeniti proizvod u roku od 5 radnih dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga za bilo koji drugi proizvod iste, manje ili veće cijene. Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja preplaćeni iznosa vraća se Kupcu na onaj način na koji je Kupac izvršio plaćanje, a kada je cijena zamjenskog proizvoda veća Kupac i Prodavatelj će se dogovoriti oko načina na koji Kupac želi izvršiti doplatu. Kada Prodavatelj zaprimi proizvod koji Kupac vraća, a Kupac želi zamjenski proizvod, Prodavatelj mu ga je dužan isporučiti u roku od 3-10 radnih dana od dana kad je zaprimio povrat. Prilikom povrata potrebno je proizvod vratiti u originalnoj ambalaži s deklaracijom i neoštećen na adresu Tepih Trend poslovnice iz kojega je proizvod bio poslan. Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda a koje je rezultat njegova korištenja i rukovanja. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o namjeri zamjene putem telefona , e-mailom ili direktno u poslovnici.

10.2 RASKID UGOVORA I UPUTE

Kupac također može bez navođenja razloga u roku od 5 radnih dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) vratiti proizvod i tražiti povrat uplaćenog iznosa, tj. jednostrano raskinuti ugovor.
Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte-

Kupac proizvod vraća bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana kada je uputio odluku Prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora. Prodavatelj će povrat novaca izvršiti nakon što zaprimi povrat proizvoda ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslan Prodavatelju u roku od 5 radnih dana. Povrat uplaćenog iznosa vrši se na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.
Troškove povrata proizvoda snosi Kupac, a proizvod vraća bilo kojom dostavnom službom koja mu je najprihvatljivija ili osobno u onu poslovnicu iz kojega mu je on i poslan. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima, a ukoliko Kupac nije zadovoljan ishodom može podnijeti privatnu tužbu.

11. REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju ako dođe do oštećenja na proizvodu. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: info@tepihtrend.hr. Kupac ima pravo na reklamaciju 1 godine od datuma kupnje uz predočenje računa. Prije slanja proizvoda na reklamaciju, proizvod je potrebno očistiti i napisati pismeno obrazloženje o razlogu reklamacija. U slučaju reklamacije Kupac vraća proizvod Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora. Kada Prodavatelj zaprimi proizvod, slijedi postupak kontrole kvalitete kako bi se utvrdilo o kakvom je oštećenju riječ i da li je mogući popravak. Rok za rješavanje reklamacija je 15 radnih dana od zaprimanja proizvoda na reklamaciju. Prodavatelj nije odgovoran za mehanička oštećenja koja nastaju na gornjištu i donjištu kod trošenja, skakanja, klizanja i sličnih aktivnosti koje mogu oštetiti proizvod.

12. OSTALI UVJETI WEB-SHOP USLUGE

Tepih trend ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama:
– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Tepih Trenda.
Tepih Trend ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web-shop usluge.
Na korištenje web-shop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje web-shop usluge.

13. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Tepih Trend zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno web-shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
Za korištenje web-shop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Splitu.